SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA HIVERO

THANH DOMINO(HIVERO)

HFTB-1010

30.700 

THANH DOMINO(HIVERO)

HFTB-3010

55.200 

THANH DOMINO(HIVERO)

HFTB-304

31.900 

DOMINO TÉP(HIVERO)

ATB-15

5.900 

DOMINO TÉP(HIVERO)

ATB-15AW

13.500 
XEM THÊM

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN(HIVERO)

HC25B-1

42.900 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN(HIVERO)

HC30L-11FLR

89.200 

NÚT DỪNG KHẨN CẤP(HIVERO)

HC25ER-1

55.200 

ĐÈN BÁO(HIVERO)

HC30P-24FLR

60.500 

CÔNG TẮC XOAY(HIVERO)

HC30S3-3

99.000 
XEM THÊM

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(HIVERO)

HC4210

177.500 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(HIVERO)

HC3102A

167.100 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(HIVERO)

HC3303

215.100 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(HIVERO)

HC4213

177.500 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(HIVERO)

HC4307

215.100 
XEM THÊM

RELAY KÍNH(HIVERO)

HLY2SN-A110

75.200 

RELAY KÍNH(HIVERO)

HMY2SN-A220

67.700 

RELAY KÍNH(HIVERO)

HLY4SN-A110

158.700 

RELAY KÍNH(HIVERO)

HMY4SN-D24

71.000 

RELAY KÍNH(HIVERO)

HMP2SN-D24

121.100 
XEM THÊM

BỘ ỔN NHIỆT

TC-50

229.800 

BỘ ỔN NHIỆT

TC-90

229.800 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-100W

271.500 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-150W

271.500 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-200W

271.500 
XEM THÊM

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB(HIVERO)

OP-AHI(50AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB(HIVERO)

OP-AH(50AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB(HIVERO)

OP-EH(100AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB(HIVERO)

OP-EHI(100AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB(HIVERO)

OP-KH(250AF)

197.900 
XEM THÊM

SỨ ĐỖ CÁCH ĐIỆN

SEI-5580

103.300 

SỨ ĐỖ CÁCH ĐIỆN

SEI-210

336.400 

SỨ ĐỖ CÁCH ĐIỆN

SEI-3030

28.100 

SỨ ĐỖ CÁCH ĐIỆN

SEI-4060S

49.700 

SỨ ĐỖ CÁCH ĐIỆN

SEI-4040C

33.000 
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-72(72*72(Din) A-METER)

417.700 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-80(80*80 A-METER 300/5)

305.000 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-96(96*96(Din) DC A-METER)

501.300 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 300V)

355.100 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 600V)

355.100 
XEM THÊM