SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA HIVERO

THANH DOMINO

HFTB-3010

83.000 

THANH DOMINO

HFTB-304

37.000 

DOMINO TÉP

ATB-15

6.300 

DOMINO TÉP

ATB-15AW

14.200 
XEM THÊM

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN

HC25B-1

56.000 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN

HC30L-11FLR

89.200 

NÚT DỪNG KHẨN CẤP

HC25ER-1

55.200 

ĐÈN BÁO

HC30P-24FLR

60.500 

CÔNG TẮC XOAY

HC30S3-3

99.000 
XEM THÊM

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4210

177.500 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC3102A

167.100 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC3303

215.100 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4213

177.500 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4307

215.100 
XEM THÊM

RELAY KÍNH

HLY2SN-A110

75.200 

RELAY KÍNH

HLY4SN-A110

158.700 

RELAY KÍNH

HMP2SN-D24

121.100 
XEM THÊM

BỘ ỔN NHIỆT

TC-50

229.800 

BỘ ỔN NHIỆT

TC-90

229.800 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-100W

300.000 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-150W

300.000 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-200W

300.000 
XEM THÊM

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-AHI(50AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-AH(50AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-EH(100AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-EHI(100AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-KH(250AF)

197.900 
XEM THÊM

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-5580

103.300 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-210

336.400 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-3030

28.100 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-4060S

49.700 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-4040C

33.000 
XEM THÊM

FUSE

CT-DI10

8.700 

FUSE

CT-DI16

9.100 

FUSE HOLDER

CT-FB101LA

59.400 

FUSE HOLDER

HFH-30

50.100 
XEM THÊM
XEM THÊM

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-72(72*72(Din) A-METER)

417.700 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-80(80*80 A-METER 300/5)

305.000 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-96(96*96(Din) DC A-METER)

501.300 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 300V)

355.100 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 600V)

355.100 
XEM THÊM