SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA HIVERO

THANH DOMINO

HFTB-3010

92.000 

THANH DOMINO

HFTB-304

40.000 

DOMINO TÉP

ATB-15

6.800 

DOMINO TÉP

ATB-15AW

15.600 
XEM THÊM

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN

HC25B-1

60.000 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN

HC30L-11FLR

115.000 

NÚT DỪNG KHẨN CẤP

HC25ER-1

71.000 

CÔNG TẮC XOAY

HC30S3-3

99.000 
XEM THÊM

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4210

280.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC3102A

265.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC3303

365.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4213

280.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

HC4307

365.000 
XEM THÊM

RELAY KÍNH

HLY2SN-A110

101.000 

RELAY KÍNH

HLY4SN-A110

190.000 

RELAY KÍNH

HMP2SN-D24

150.000 
XEM THÊM

BỘ ỔN NHIỆT

TC-50

340.000 

BỘ ỔN NHIỆT

TC-90

340.000 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-100W

300.000 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-150W

300.000 

ĐIỆN TRỞ SẤY

SH-200W

300.000 
XEM THÊM

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-AHI(50AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-AH(50AF)

250.000 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-EH(100AF)

250.000 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-EHI(100AF)

197.900 

TAY XOAY GẮN NGOÀI MCCB

OP-KH(250AF)

250.000 
XEM THÊM

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-5580

160.000 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-210

480.000 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-3030

42.000 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-4060S

73.000 

SỨ ĐỠ CÁCH ĐIỆN

SEI-4040C

46.000 
XEM THÊM

FUSE

CT-DI10

11.600 

FUSE

CT-DI16

11.600 

FUSE HOLDER

CT-FB101LA

79.000 

FUSE HOLDER

HFH-30

72.000 
XEM THÊM
XEM THÊM

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-72(72*72(Din) A-METER)

417.700 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-80(80*80 A-METER 300/5)

305.000 

ĐỒNG HỒ AMPE(HIVERO)

SK-96(96*96(Din) DC A-METER)

501.300 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 300V)

355.100 

ĐỒNG HỒ VOLT(HIVERO)

SK-100(100*100 V-METER 600V)

355.100 
XEM THÊM